Προηγούμενα Forum

#1 Hydrogen & Green Gases Forum 23 Ιουνίου 2023

Η ευρύτατη προώθηση της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Αερίων και ειδικά του πράσινου Υδρογόνου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προώθηση που έχει λάβει τη μορφή νομοθετικών και κανονιστικών αποφάσεων, αλλά και χρηματοδοτικών εργαλείων, συναντάται με την ευρεία επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα, αλλά και με καταιγιστικές τεχνολογικές εξελίξεις.

Την ίδια στιγμή η χώρα μας βρίσκεται στη διαδικασία της εκπόνησης της εθνικής της στρατηγικής για το Υδρογόνο, ενώ πλήθος επιστημονικών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών φιλοδοξούν να διαδραματίσουν ρόλο στο αύριο που, σε κάποιες τουλάχιστον περιπτώσεις, είναι ήδη εδώ.

Μέσα σε αυτό το κλίμα το επιτελείο του energypress διοργάνωσε στην Αθήνα το 1o Hydrogen & Green Gases Forum στις 23 Ιουνίου 2023, στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens με σκοπό να αποτελέσει το ετήσιο σημείο αναφοράς για τον κλάδο.

Διαβάστε περισσότερα